Gaastra jedra

ga sails


Napomena: sve cijene su izražene kao maloprodajne s PDV-om.

MANIC HD veličina jedra (m2) cijena

2017gw ManicHD C1

 

5.7
5.3
5.0
4.7
4.5
4.2
4.0
3.7
3.3

 

5.900,00 kn 5.800,00 kn
5.600,00 kn
5.450,00 kn
5.400,00 kn
5.250,00 kn
5.060,00 kn
4.900,00 kn
4.700,00 kn


MANIC veličina jedra (m2) cijena

2017gw Manic C1 

 

5.7
5.3
5.0
4.7
4.5
4.2
4.0
3.7
3.3

 

5.450,00 kn
5.300,00 kn
5.200,00 kn
5.000,00 kn
4.900,00 kn
4.780,00 kn
4.700,00 kn
4.570,00 kn
4.500,00 kn


POISON veličina jedra (m2) cijena

       2017gw Poison C1

 

6.2
5.8
5.4
5.0
4.7
4.5
4.2
4.0

 

5.950,00 kn
5.650,00 kn
5.450,00 kn
5.250,00 kn
5.100,00 kn
5.000,00 kn
4.900,00 kn
4.850,00 kn


IQ veličina jedra (m2) cijena

 2017gw IQ C1

 

5.4
5.0
4.7
4.5
4.2
4.0
3.6
3.3

 

5.450,00 kn
5.350,00 kn
5.140,00 kn
5.100,00 kn 4.990,00 kn
4.900,00 kn
4.700,00 kn
4.500,00 kn


PURE veličina jedra (m2) cijena

2017gw Pure C2 ga windsurfing

 

5.6
5.2
4.8
4.4
4.0

 

 

5.250,00 kn
4.900,00 kn
4.850,00 kn
4.700,00 kn
  4.400,00 kn  

 


CROSS veličina jedra (m2) cijena

2017gw Cross C1

 

6.9
6.4
6.0
5.6
5.2

 

5.600,00 kn
5.450,00 kn
5.200,00 kn
5.050,00 kn
4.900,00 kn


HYBRID veličina jedra (m2) cijena

2017gw Hybrid C1

 


 
7.4
6.8
6.2
5.6
5.0
4.5
4.1
3.7

 3.900,00 kn
3.850,00 kn
3.800,00 kn
3.700,00 kn
3.605,00 kn
3.500,00 kn
3.400,00 kn
3.220,00 kn

 

MATRIX veličina jedra (m2) cijena

2017gw Matrix C1

 


8.4
7.7
7.2
6.7
6.2
5.7

 


5.100,00 kn
4.950,00 kn
4.850,00 kn
4.700,00 kn
4.550,00 kn
4.350,00 kn


COSMIC veličina jedra (m2) cijena

2017gw Cosmic C1

 

9.0
8.3
7.7
7.2
6.7
 6.2 

 

5.650,00 kn
5.350,00 kn
5.950,00 kn
5.050,00 kn
4.950,00 kn
4.750,00 kn


HYBRID HD veličina jedra (m2) cijena

2017gw HybridHD C1

 

7.4
6.8
6.2
5.6
5.0
4.5
4.1
3.7

 

4.000,00 kn
3.950,00 kn
3.900,00 kn
3.800,00 kn
3.700,00 kn
3.650,00 kn
3.600,00 kn
3.350,00 kn

 

 


PHANTOM veličina jedra (m2) cijena

2017gw Phantom C1

 

9.2
8.5
7.8
7.1
6.4
5.7

 

7.450,00 kn
7.300,00 kn
7.150,00 kn
6.750,00 kn
6.400,00 kn
6.050,00 kn


VAPOR veličina jedra (m2) cijena

2017gw Vapor C1 

 


9.6
9.3
8.6
7.9
7.1
6.4
5.8
5.4

 

 

 

 

na upit


FOXX veličina jedra (m2) cijena

2015gw Foxx C2

 

4.0
3.5
3.0
2.5
2.2

 

2.900,00 kn
2.700,00 kn
2.600,00 kn
2.350,00 kn
 2.300,00 kn 


FREETIME veličina jedra (m2) cijena

2015gw Freetime C3

 

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

 

2.370,00 kn
2.340,00 kn
2.300,00 kn
2.260,00 kn
2.220,00 kn
2.180,00 kn
2.140,00 kn
2.100,00 kn
2.070,00 kn
2.030,00 kn
1.990,00 kn
1.950,00 kn

Super ponude

  • Gaastra Foxx 2.2 / 2.5 novo, kompletan KID-RIG jarbol, bum, base - RRD (1.800kn)
  • Jarboli: Gaastra BlueLine 30/SDM/430cm i 460cm - (700kn)
  • Odjela Gaastra MANIC 5/3 Single Line, velicine: 48/50 - (500kn)
  • Odjela Gaastra MANIC 4/3 Single Line, velicine: 56 - (500kn)

Maloprodaja